Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Miejsce:
Data:

Opis wydarzenia


Ustawa „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE)” nakłada szereg obowiązków na wprowadzającego sprzęt, zbierającego sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, m.in.:
- obowiązek wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania numeru rejestrowego
- półroczne raportowanie do GIOŚ
- informowanie użytkowników o postępowaniu z ZSEiE
- wpłacenie opłaty produktowej w przypadku niewykonania obowiązku odzysku ZSEiE.

BDG Hossa oferuje Państwu pomoc w spełnianie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie. Zajmujemy się opracowaniem wniosku o wpis do rejestru GIOŚ oraz kompleksowym przygotowaniem sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, również za lata poprzednie:

•Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu(OŚ-SEE 1)
•Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
•Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3).
Doradzamy czy i kiedy korzystać z pomocy organizacji odzysku.
Naliczamy opłaty produktowe.

Zapraszamy do współpracy!Utworzono: 2012-05-09 11:43:22
ID Wydarzenia: 451 Ochrona środowiska
 zużyty sprzęt
Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Boya - Żeleńskiego 108
40-750 Katowice
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira