Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska, opłaty środowiskowe

Miejsce:
Data:

Opis wydarzenia


BDG HOSSA oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z art. 275 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. sporządzanie ewidencji i sprawozdań oraz naliczanie opłat środowiskowych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w związku z:
• wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, kotłów CO, samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych, itp.,
• odprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi,
• poboru wód ze środowiska (rzeki, studnie itp.),
• składkowania odpadów.

Bądź zgodny z przepisami prawa, oszczędzaj czas i pieniądze, współpracuj z profesjonalistami – to się opłaca!

Jesteś zainteresowany lub chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń: 32 2000-174 do 175 – a my udzielimy wszelkich wyjaśnień.

Pamiętaj!

• Przedsiębiorca zobowiązany jest do naliczenia opłaty środowiskowej, a następnie przekazuje sprawozdanie bez wezwania do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska - do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
• W przypadku, gdy firma nie dopełni ww. obowiązków podlega karze grzywny nałożonej przez Marszałka Województwa, wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
• Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowej egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Utworzono: 2012-05-09 11:48:19
ID Wydarzenia: 454 opłaty
 środowisko
 odpadyBiuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Boya - Żeleńskiego 108
40-750 Katowice
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira