Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. ISO 9001

Miejsce: Wrocław
Data: 27-29.11.2012

Opis wydarzenia


Adresaci szkolenia:
===================
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością – moduł 3- dniowy,
Kandydaci na auditorów wewnętrznych – moduł 2- dniowy.

Cel szkolenia:
===================
Moduł 2-dniowy – dla auditorów wewnętrznych:
- zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
- omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001,
- zapoznanie z procesem auditowania,
- nauczenie przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Moduł 3-dniowy – jak wyżej oraz dodatkowo dla pełnomocników trzeciego dnia:
- zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
- omówienie zadań pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
- praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
- zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Program szkolenia
===============
Dzień 1 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
3. Odpowiedzialność kierownictwa.
4. Podejście procesowe – rola właściciela procesu, cele, wskaźniki.
5. Zasoby.
6. Realizacja wyrobu.
7. Rola auditu wewnętrznego w doskonaleniu systemu.

Dzień 2 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Proces auditu wewnętrznego.
2. Kwalifikacje i predyspozycje auditorów wewnętrznych.
3. Przygotowanie do przeprowadzenia auditu.
4. Układanie listy pytań oceniającej:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań w procesie.
5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
6. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
7. Egzamin dla auditorów wewnętrznych.

Dzień 3 -BLOK SZKOLENIOWY

1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
2. Proces doskonalenia.
3. Działania korygujące i zapobiegawcze.
4. Przegląd zarządzania.
5. Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
6. Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.
7. Wybór jednostki certyfikującej.
8. Egzamin dla pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Uczestnicy otrzymują
==================

Certyfikaty auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika, materiały szkoleniowe, obiad

Czas trwania
===============================
moduł 1 – auditorzy wewnętrzni ISO 9001
2 dni w godz. 9.00 – 16.00
moduł 2 – pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001
3 dni w godz. 9.00 – 16.00Utworzono: 2012-09-20 13:35:29
ID Wydarzenia: 490 9001
 jakość
 pełnomocnik
 auditor
 audytor

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
Zamkowa 2/5
03-890 Warszawa
woj. mazowieckie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira