Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ds. ISO 28000

Miejsce: Warszawa
Data: 15-17.10.2012

Opis wydarzenia


Adresaci szkolenia:
=====================================
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw/AEO – moduł 3 - dniowy,
Kandydaci na audytorów wewnętrznych – moduł 2- dniowy.


Cel szkolenia:
=====================================
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia,
utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania wg normy ISO 28000/AEO,
w tym samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania
ustaleń audytu wewnętrznego.

Program szkolenia:
=====================================
Dzień 1 - BLOK SZKOLENIOWY

Wdrożenie systemu nie będzie skuteczne bez zaangażowania pracowników organizacji. W pierwszej części omawiane są zasady organizacji projektu wdrożeniowego, tworzenia grupy wdrożeniowej i podziału zadań.
Omawiane są sposoby realizacji wymagań normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28001 ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych AEO (Authorized Economic Operator).

► Wstęp
- Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
- Zasady systemu zarządzania
- Podejście procesowe
► Omówienie wymagań normy ISO.
- Wprowadzenie
- Praca z normą
- Warsztaty

Dzień 2 - BLOK SZKOLENIOWY

Kandydaci na audytorów poznają swoje uprawnienia i odpowiedzialności, praktycznie przechodzą procedurę przygotowania się do audytu, wyboru właściwych punktów normy, układają listy pytań zależne od stanowiska osoby audytowanej. Wymagania normy interpretują w perspektywie pytań, jakie powinny być zadane na audycie, aby osiągnąć jego cel. Prezentowane scenki audytowe analizowane są pod kątem ich poprawności, przyczyn wystąpienia problemów oraz sposobów ich zapobiegania.
Każdy z uczestników szkolenia występuje w roli audytora, ale również osoby audytowanej. Omawiany jest sposób zachowania oraz komunikaty wydawane przez stronę pytaną i pytającą. Po przeprowadzonych audytach wypełniane i omawiane są raporty z audytu, do przykładowych niezgodności przypisywane są punkty normy oraz omawiane możliwe działania korygujące.

► Działania audytowe
- Plan i program audytu
- Warsztaty: program audytu
► Przygotowanie do audytu
- Zasady układania pytań.
- Warsztat: Opracowanie listy pytań audytowych.
► Przeprowadzenie audytu
- Przebieg audytu
- Metody zbierania informacji
► Podstawy komunikacji
- Relacja audytor – audytowany
- Zachowania audytowanych i audytorów
- Zniekształcenia komunikacji
- Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu
wewnętrznego.
- Warsztat: Przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
► Zakończenie audytu
- Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
- Działanie korygujące a zapobiegawcze.
- Najczęściej popełniane błędy
► Egzamin dla audytorów wewnętrznych

Dzień 3 - BLOK SZKOLENIOWY

Uczestnicy szkolenia poznają zadania Pełnomocnika w zakresie nadzorowania dokumentacji, planowania audytów, zagadnienia dotyczące zapewnienia kompetencji, szkoleń i oceny ich skuteczności, przeglądu zarządzania oraz analizy ryzyka.

► System zarządzania
- Rodzaje dokumentów w systemie zarządzania.
- Zasady opracowania, wdrażania i nadzorowania dokumentacji.
- Opracowanie procedur systemowych.
- Kwestionariusz AEO
- Analiza ryzyka ISO/AEO
- Omówienie i przeprowadzenie przeglądu zarządzania.
- Zadania pełnomocnika na etapie wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania.
- Proces certyfikacji/audyt AEO.
- Egzamin.

Czas trwania
===============================
moduł 1 – auditorzy wewnętrzni ISO 9001
2 dni w godz. 9.00 – 16.00
moduł 2 – pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001
3 dni w godz. 9.00 – 16.00


Uczestnicy otrzymują
==================
Certyfikaty auditora wewnętrznego i/lub pełnomocnika, materiały szkoleniowe, obiadUtworzono: 2012-09-20 14:03:07
ID Wydarzenia: 502 pełnomocnik
 audytor
 28000
 AEO
 TAPA

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.
Zamkowa 2/5
03-890 Warszawa
woj. mazowieckie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira