Prawo ochrony środowiska dla Przedsiębiorców Warszawa.

Miejsce: Warszawa
Data: 02-02-2017

Opis wydarzenia


Zapraszamy na szkolenie:

Prawo ochrony środowiska dla Przedsiębiorców.

Szkolenie to ma na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących obowiązków nałożonych na podmioty gospodarcze w zakresie ochrony środowiska. Na szkoleniu omawiane są praktyczne aspekty związane z realizacją obowiązków uzupełnione przykładami z naszej praktyki zawodowej.


Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt szkolenia: 350 zł netto za osobę/430,50 zł brutto

Program szkolenia:

1. Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym:
• Źródła prawa ochrony środowiska.
• Podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze.
• Podstawowe definicje i zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy.
2. Zasady ochrony i korzystania ze środowiska i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
• utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
• zasada „zanieczyszczający płaci”.
• dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w postępowaniu.
3. Reglamentacja korzystania ze środowiska – rodzaje pozwoleń
• pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC.
• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
• zakres wniosku o wydanie pozwolenia i treści samego pozwolenia.
• zgłoszenie instalacji.
4. Sprawozdawczość środowiskowa i finansowo-prawne środki ochrony środowiska.
• Rodzaje sprawozdań i terminy ich przedkładania.
• Ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczania opłat.
• Opłaty podwyższone i kary.
• Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz przykłady praktycznych rozwiązań – ćwiczenia.
• Wypełnianie wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.
• Przykłady praktycznych rozwiązań.
• administracyjne kary pieniężne oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
5. Kontrola WIOŚ – zasady przeprowadzania i jak się do niej przygotować.
6. Omówienie zmian i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Zmiany w sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.
7. Kalendarium obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów ochrony środowiska.


W przypadku pytań prosimy o kontakt!Utworzono: 2013-08-08 17:14:56
ID Wydarzenia: 543 prawo
 OCHRON
 środowiska
 pozwolenia


Ekologika/ite-PROJEKT
Żołnierzy Września 11
41-500 Chorzów
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira