Przygotowanie do wdrożenia RODO - Kraków

Miejsce: ul. Francesco Nullo 42/U7, Kraków, Szkolenie w Krakowie organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma ARIES
Data: 13 listopada 2017 r.

Opis wydarzenia


Szkolenie z zakresu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

„Przygotowanie jest największym kluczem do sukcesu” (Henry Ford)


Zapraszamy na specjalne i wyjątkowe szkolenie poświęcone praktycznym aspektom przygotowania do wdrożenia i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), którego przepisy zaczną obowiązywać w Polsce oraz pozostałych państwach członkowskich UE od 25 maja 2018 r.
Pozostał ostatni rok przygotowań do stosowania RODO, w tym do przygotowania się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Przygotowywać się powinni zarówno Administratorzy danych osobowych (ADO) oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO (tzw. procesorzy), jak również osoby, które pełnią funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Równolegle ABI oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych powinny brać czynny udział w przygotowaniu swojego podmiotu do wykonywania obowiązków wynikających z RODO,
w tym w szczególności dotyczących zabezpieczania danych osobowych.

Na szkoleniu omówimy krok po kroku jak właściwie i skutecznie przygotować się do wdrożenia stosowania obowiązków RODO. Omówimy podejście do wykonywania kluczowych obowiązków RODO, w tym realizacji nowych obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz nadzoru nad ich
wykonywaniem przez inspektora ochrony danych, biorąc pod uwagę realizację wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29, które zostały opublikowane w grudniu 2016 r. Zajmiemy się także omówieniem oraz potrzebą stworzenia i zakresem nowej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych.
W trakcie warsztatów udzielone zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące obecnych możliwości przygotowywania się do wdrożenia RODO.

Warsztaty dedykowane są dla wszystkich osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności przedstawicieli kierownictwa firm lub innych podmiotów, ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami
informatycznymi.

Program warsztatów został bardzo starannie przygotowany przez Zespół Ekspertów ENSI pod przewodnictwem p. Macieja Byczkowskiego – Prezesa Zarządu ENSI oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ABI, który od ponad 20 lat zajmuje się szczegółowo problemem przetwarzania danych osobowych, w różnych organizacjach m.in. pełniąc funkcję ABI, udzielając konsultacji,
wykonując audyty ochrony danych osobowych oraz opracowując zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Pan Maciej Byczkowski jako reprezentant Stowarzyszenia ABI brał czynny udział w konsultacjach, organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013–2015),
przygotowujących polskie stanowisko do projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady.


Uczestnicy warsztatów otrzymają bardzo praktyczną wiedzę:
 Jak będzie wyglądał nowy system prawny dotyczących ochrony danych osobowych w UE
 Jakie najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w RODO w stosunku do obecnych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce
 Jakie obowiązki ochrony danych osobowych będą kontynuowane, a jakie ulegną modyfikacji po rozpoczęciu stosowania RODO
 Jakie nowe sankcje karne i finansowe wprowadza RODO
 Jak zmieni się zakres obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w RODO
 Jaki zakres będzie miała nowa dokumentacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
 Jaki status oraz zadania będzie posiadał inspektor ochrony danych – następca ABI
 Jak przygotować się do wdrożenia RODO w swojej organizacji


Uczestnictwo w szkoleniach ENSI to niepowtarzalna i wyjątkowa okazja czerpania wiedzy bezpośrednio od najlepszych ekspertów

Serdecznie zapraszamy!!!Szkolenie w Krakowie organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma ARIES.
http://aries-krakow.pl/szkolenie-rodo/

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z biuro@aries-it.pl
Tel. (12) 644 20 73Utworzono: 2017-09-26 11:06:44
ID Wydarzenia: 575 RODO GDPR UODO
 ustawa o ochronie danych osobo
 ogólne rozporządzenie
 Grupa Robocza Artykułu 29
 sankcje karne i finansowe RODO

European Network Security Institute Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
woj. mazowieckie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira