Kontrola inspektorów ochrony danych – pierwsze doświadczenia i rekomendacje

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne ADN
Data: 31 maja 2022 r.

Opis wydarzenia


Zapraszamy do udziału w stacjonarnym szkoleniu: Kontrola funkcji inspektora ochrony danych – pierwsze doświadczenia i rekomendacje, które jest współorganizowane przez European Network Security Institute (ENSI) oraz Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Szkolenie, które odbędzie się w Warszawie poprowadzą Maciej Byczkowski i prof. Grzegorz Sibiga. Prowadzący podzielą się swoim doświadczeniem zarówno w zakresie:

- przygotowania administratora danych osobowych (ADO) i inspektora ochrony danych (IOD) do udzielania wyjaśnień oraz przedstawiania dowodów w odpowiedzi na wezwanie UODO, jak i
- przebiegu kontroli przestrzegania przez administratora przepisów RODO dotyczących IOD (art. 37–39),
a także opowiedzą o dalszych potencjalnych konsekwencjach kontroli.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

każdego ADO lub procesora, który:
- wyznaczył IOD
- nie wyznaczył IOD, a powinien był to zrobić
- otrzymał Listę 27 pytań od Prezesa UODO
- nie otrzymał Listy 27 pytań, ale chce się dowiedzieć jak właściwie rozliczać się z obowiązków dotyczących IOD
każdego IOD, który:

- został wyznaczony przez ADO

- pełni funkcję u ADO, który otrzymał Listę 27 pytań

- pełni funkcję u ADO, który nie otrzymał Listy 27 pytań, ale chce się dowiedzieć jak właściwie rozliczać się z wykonywania swoich zadań

Uczestnicy szkolenia:

- otrzymają niezbędną wiedzę, jak przygotować się do kontroli funkcji IOD
- dostaną wskazówki, jak rozliczać i wykazywać stosowanie przepisów dotyczących IOD
- dowiedzą się, jak uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących funkcji IOD

Link do formularza: https://ensi.net/szkolenie-kontrola-iod/Program szkolenia:

1. Charakter działań Prezesa UODO w zakresie przepisów o inspektorze ochrony danych – etapy kontroli.

2. Wezwania UODO (lista 27) (I etap) – przygotowanie administratora i IOD do udzielania wyjaśnień oraz przedstawiania dowodów.

3. Kontrola (inspekcja) administratora (II etap) – kontrola przestrzegania przez administratora przepisów art. 37 – 39 RODO dotyczących prawidłowego wyznaczenia i funkcjonowania IOD.

4. Przebieg kontroli (inspekcji) funkcji IOD.

5. Przygotowanie do kontroli – dokumentacja administratora i IOD - rozliczalność wykonania obowiązków.

6. Dalsze potencjalne konsekwencje kontroli – postępowanie naprawcze i w przedmiocie nałożenia kary. Przykłady decyzji organów nadzorczych dotyczących przestrzegania przepisów o IOD.

7. Audyt IOD – jako forma wdrożenia obowiązków i rozliczalności oraz przygotowania do kontroli funkcji IODUtworzono: 2022-05-16 13:23:44
ID Wydarzenia: 591 IOD
 ADO
 RODO
 UODO
 kontrola IOD

European Network Security Institute Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
woj. mazowieckie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira