Pokaż na mapie »

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Boya - Żeleńskiego 108
40-750, Katowice woj. śląskie
REGON: 276821964
032 2000 174 do 175


Opis firmy

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem:


KREUJEMY ROZWIĄZANIA,
DOSTARCZAMY REZULTATY!


Działając zgodnie z tą ideą stawiamy sobie za cel fachową obsługę Firm w pięciu podstawowych obszarach:

- Doradztwo w zakresie Systemu Prawnego Ochrony Środowiska,
- Doradztwo przy wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania,
- Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych,
- Outsourcing z zakresu kadr,
- Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych,


W trosce o najwyższą jakość usług świadczonych Państwu zdecydowaliśmy się na wdrożenie w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Posiadamy ponadto rekomendacje jednostki certyfikującej TUV NORD POLSKA oraz MOODY International.


Oferta firmy

Doradztwo w zakresie Systemu Prawnego Ochrony Środowiska


Specjalizujemy się w wykonywaniu:
- opracowań związanych z dopuszczeniem przedsięwzięcia do realizacji, w tym:
- wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- opracowań związanych z dopuszczeniem instalacji i urządzeń do eksploatacji oraz do prowadzenia określonej formy działalności, w tym:
- wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi z wnioskami o ich zatwierdzenie,
- wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie określonej formy działalności w zakresie gospodarowania odpadami (odbieranie, zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie);
- opracowań oraz dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z eksploatacji instalacji i urządzeń oraz prowadzeniem określonej formy działalności, w tym:
- dokumentacji ewidencyjnej wymaganej obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska,
- sprawozdań wymaganych obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska,
- dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłaty środowiskowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej),
- dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty produktowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej).

Doradztwo przy wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania:


Co daje wdrożenie Systemu Zarządzania:
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
- otrzymany Certyfikat jest dodatkowym narzędziem marketingowym,
- wzrost zaufania do Przedsiębiorstwa poprzez posiadanie przez firmę Certyfikatu,
- uznanie u Klientów,
- obiektywne potwierdzenie marki Firmy przez niezależną jednostkę certyfikującą,
- stymulowanie innowacyjnych rozwiązań,
- zwiększenie efektywności i zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku, identyfikację, monitorowanie i dostosowanie do wymagań prawnych stawianych organizacji,
- obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze i sprawniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
- zmniejszenie kosztów poprzez wdrażanie działań eliminujących przyczyny powstałych wad, w tym zgłoszonych reklamacji,
- wyeliminowanie ryzyka nałożenia kar administracyjnych wynikających
z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych


Pragniemy Państwu zaoferować kompleksową obsługę doradczą obejmującą:
- analizę wstępną organizacji polegającą na zdefiniowaniu i określeniu zakresu zbioru danych osobowych oraz ocenie stosowanych zabezpieczeń technicznych,
- dostosowanie istniejących dokumentów i posiadanych zabezpieczeń do wymagań ustawy,
- opracowanie wymaganych dokumentów w tym:
- Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
- Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
- Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia danych osobowych,
- określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie formularza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- przygotowanie wniosku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


Outsourcing z zakresu kadr


W ramach współpracy pragniemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę, w skład której wchodzi:
- tworzenie i aktualizacja baz danych kadrowych,
- audit istniejącej dokumentacji kadrowej,
- prowadzenie akt pracowniczych,
- sporządzanie dokumentów kadrowych:
-- umów o pracę,
-- aneksów do umów,
-- rozwiązania umów o pracę,
-- świadectwa pracy i inne.
-- ustalanie wymiarów urlopu, ewidencja urlopów,
-- nadzór nad terminami ważności badań lekarskich,
-- nadzór nad terminami ważności szkoleń BHP,
---- sporządzanie:
----- regulaminów pracy,
----- regulaminów wynagradzania,
----- zakresów obowiązków,
----- innych dokumentów.
----- opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
----- przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych i okresowych.


Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych


Tematyka naszych szkoleń obejmuje:

ISO 9001 – System Zarządzania Jakością:
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością*,
- Auditor Wewnętrzny SZJ*,
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
- Nadzorowanie Wyposażenia do Monitorowania i Pomiarów w Systemie Jakości,

ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:
- Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - podstawy, wymagania - interpretacje,

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego:
- Efektywna Integracja Systemu Jakości i Środowiskowego,
- Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego*,
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego,
- Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. Ocena zgodności w kontekście wymagań prawnych – warsztaty doskonalące.

Zintegrowane Systemy Zarządzania (ISO 9001, 14001, 18001):
- Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakości, Środowiskowego i BHP*,
- Integracja Systemu Jakości, Środowiska i BHP wg ISO 9001, ISO 14001 oraz
OHSAS/PN –N 18001.

Szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska:
- Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – najnowsze zmiany w przepisach prawnych,
- Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zagadnienia formalno prawne,
- Ewidencja, sprawozdawczość, opłaty – obowiązki przedsiębiorców w ramach przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Szkolenia specjalistyczne:
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kurs zgodny z przepisami dotyczącymi ogólnych wymagań BHP,
- Szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników oraz dla osób kierujących pracownikami.


Zapewniamy Państwu możliwość indywidualnego oraz optymalnego doboru warunków podejmowanej współpracy.

Zapraszam do współpracy!


Adres WWW: www.hossa.biz
Firma.Pro score:
Kategorie strony: Firma.Pro » Szkolenia i Kursy » Szkolenia specjalistyczne »
Firma.Pro » Pozostałe Usługi » Doradztwo i informacja gospodarcza »
Wizytówkę obejrzało: 4455 osób od 2008-12-09
Ostatnia zmiana: 2011-06-27
ID Firmy: 1907


Chmurka tagów dla firmy

 Auditor
 decyzje środowiskowe
 Ochrona środowiska
 Pełnomocnik SZJ
 Gospodarka odpadami
Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira