Kurs e-mail:Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.

Miejsce:
Data:

Opis wydarzenia


NOWE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PRAKTYCZNE ONLINE!

"Obowiązkowe rozliczenie odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok!"

UNIKALNA, NOWA FORMUŁA OBEJMUJE:
1. Zebrane przez specjalistę najważniejsze obowiązki sprawozdawcze omówione w przystępny sposób w dwóch lekcjach multimedialnych będących połączenie teorii z praktyką
2.Kalendarium obowiązków specjalisty ochrony środowiska
3. Możliwość kilkukrotnego odtworzenia prezentacji
4. Możliwość zadawania indywidualnych pytań
5. Wypełnianie "krok po kroku" rocznych sprawozdań
6. Komplet aktualnych wzorów sprawozdań i formularzy
7. Oszczędność czasu i pieniędzy

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I - Opłaty za korzystanie ze środowiska:
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
2. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
3. Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2018 roku
4. Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
5. Zwolnienia z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
6. Jak naliczyć opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, samochody służbowe, maszyny robocze, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
7. Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
8. Raport KOBiZE
9. Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
10. Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki
11. Ćwiczenia praktyczne w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
12. Sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat

Moduł II - Gospodarka Odpadami
Koszt: 200 zł netto

1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
2. Zezwolenie na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
3. Organy właściwe do wydawania decyzji
4. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
5. Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
6. Podstawowe definicje i pojęcia
7. Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
8. Hierarchia postępowania z odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
9. Sposoby magazynowania odpadów, przygotowywanie miejsc magazynowania odpadów
10. Przekazywanie odpadów (odbiorcom, osobom fizycznym) i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
11. Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory wypełnionej karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
12. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka Województwa - wzór sprawozdania
13. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

UWAGA!
W przypadku wykupienia dostępu do dwóch modułów e-szkolenia przysługuje rabat! Całkowity koszt wynosi 350 zł netto!!

Więcej informacji na naszej stronie: www.hossa.biz

ZAPRASZAMY!!Utworzono: 2016-11-25 12:15:16
ID Wydarzenia: 571 ochrona środowiska
 opłaty
 odpady
 pozwolenia
 szkolenie

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Boya - Żeleńskiego 108
40-750 Katowice
woj. śląskie
Pokaż wizytówkę firmy »


Polityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira