Pokaż na mapie »

FUNDACJA SILENTIO

ul. Wyczółki
02-820, Warszawa woj. mazowieckie
NIP: 951-227-95-53, REGON: 141787640
609777969


Opis firmy

Zwiększanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.
Podnoszenie poziomu dostępności właściwej opieki w placówkach opiekuńczo-mieszkalnych dla osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów, co jest niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Poprawa dostępności wszechstronnej opieki pozaszkolnej w placówkach integracyjno-opiekuńczych oraz w środowisku rodzinnym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom i asystentom pracującym z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Poprawianie funkcjonowania i uczestniczenia w życiu społecznym oraz edukacji szkolnej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność charytatywna.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Turystyka i krajoznawstwo.

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1


Oferta firmy

Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności.

Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.

Jak najwcześniej podjęte działania usprawniające już u małych dzieci pozwalają na to, aby w przyszłości stały się samodzielnymi ludźmi. Brak właściwiej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je na dożywotnie kalectwo.


Adres WWW: silentio.org.pl/
Firma.Pro score:
Kategorie strony: Firma.Pro » Finanse i Ubezpieczenia » Inne usługi finansowe »
Firma.Pro » Zdrowie i Uroda » Inne usługi »
Wizytówkę obejrzało: 83 osób od 2019-04-12
Ostatnia zmiana: 2019-04-12
ID Firmy: 15782


Chmurka tagów dla firmy

 Fundacja
 AutyzmPolityka Prywatności | Regulamin | Kontakt | Managed by: pmp certification | Design by: roth ira